Obchodní podmínky

 • Pokud byste rádi navštěvovali jakýkoliv kurz z nabídky DanceIn, prosíme o vyplnění přihlášky přes webový formulář. Formulář musí být odeslaný vždy před první lekcí, pro správné vystavení faktury. Po odeslání vyplněné přihlášky se všemi potřebnými údaji Vám do emailu (který jste zadali v přihlášce), přijde potvrzení s odkazem na fakturu k úhradě. Fakturu si můžete rovnou stáhnout do svého PC a zaplatit přes QR kód. Splatnost faktury je 1 měsíc od data vystavení. Pokud nebude faktura uhrazena včas, nemusí být přihlášený puštěn na lekci.
 • Sourozenci u nás mají slevu - první dítě plná cena za kurz, druhé dítě 10% sleva, třetí dítě 20% sleva atd. Pro uplatnění sourozeneckého kódu nás kontaktujte emailem.
 • Fakturu můžete použít i jako doklad pro uplatnění příspěvku u zdravotní pojišťovny. Fakturu předložíte společně s převodním příkazem o úhradě. Faktura je daňový doklad. V případě, že potřebujete potvrzenou fakturu, kontaktujte nás emailem nebo na tel. 731 249 406.
 • Pololetní kurzovné se počítá z fixně nastavených cen za jednotlivou lekci x počet lekcí za sezónu. Systém zohledňuje první lekci zdarma pro nově přihlášené, dny volna a prázdniny.
 • Odesláním přihlášky potvrzujete, že přihlášený nemá zdravotní komplikace a je zdravotně způsobilý k účasti na kurzu. Pokud má přihlášený nějaký zdravotní problém a kurzu se chce zúčastnit, prosíme, abyste nás informovali před první lekcí.
 • Vyplněním a odesláním přihlášky nám dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním informačních emailů. Vše pouze pro účely DanceIn.
 • DanceIn může během lekcí a akcí pořizovat fotografie a videa a vyhrazuje si právo tyto záznamy používat na svých propagačních materiálech (webové stránky, facebook, letáčky atd.).
 • Tanec a cvičení nejsou nebezpečné, proto nemáme sjednané úrazové pojištění. Doporučujeme ale pojištění sjednat. 
 • U pololetních kurzů si DanceIn vyhrazuje právo zrušit jednu hodinu bez náhrady (např. pro nemoc lektora). Zrušená lekce z jiných organizačních důvodů bude nahrazena v jiném termínu po předešlé domluvě.
 • Pokud dojde ze strany studia DanceIn k úplné náhradě zrušených lekcí, není možná sleva z dalšího pololetí, popřípadě vrácení peněz za lekce ani přesun lekcí na další pololetí.
 • Kurzy se nekonají v době prázdnin vypsaných MŠMT (např. podzimní, jarní, vánoční atd.). Seznam všech prázdnin a dnů volna pro danou sezónu najdete v aktualitách. Zároveň jsou všichni přihlášení vždy předem informováni emailem, pokud se lekce nekoná.
 • Kurzovné se hradí převodem na základě vystavené faktury (neplatí pro jednotlivé vstupy). V případě, že s kurzem nebudete spokojeni a řeknete nám to hned po první lekci (u kurzů MTV pro nejmenší i po druhé lekci), na základě dobropisu vrátíme celou částku kurzovného. Potom je již kurzovné nevratné. Nevracíme tedy ani poníženou částku za zbylé neodchozené lekce.
 • Kurzovné se nevrací ani během pololetí, pokud si přihlášený účast v kurzu rozmyslí.
 • U kurzů je po předešlé domluvě možné, v případě nemoci, lekci nahradit a navštívit jiný kurz dle rozvrhu. Nemocní nebudou puštěni na lekci.
 • Pokud je přihlášenému od lékaře doporučeno s kurzem skončit, prosíme o informaci obratem.
 • Účastníci kurzů by měli chodit na lekce jen několik minut před začátkem (10min).
 • U kurzů MTV je vzhledem k choreografiím nutná pravidelná docházka.
 • Pokud je přihlášený nemocný nebo na danou lekci nepřijde, prosíme o omluvení z lekce předem emailem nebo přes SMS.
 • Nahrazování lekcí je možné vždy v daném pololetí. Pokud si náhradu nevyberete, není možná sleva z kurzovného na další pololetí ani přesun lekce na další pololetí.