Ochrana osobních údajů

DanceIn pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Odesláním webové přihlášky do tanečního kurzu prostřednictvím webových stránek www.dancein.cz uděluji společnosti DanceIn, provozovatel VenINVEST s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 04657497 (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním osobních údajů, a to:

  • jméno, příjmení, adresa
  • datum narození
  • telefon
  • email
  • kontaktní údaje na rodiče (u dětských kurzů)
  • fakturační a transakční údaje

Účel zpracování údajů

Zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění tanečních kurzů pořádaných Správcem. Jedná se o údaje, které jsou pro Správce nutné k přípravě a chodu organizace. Tyto osobní údaje budou zpracovány vždy po zákonem stanovenou dobu.

Subjekt odesláním přihlášky prostřednictvím webu Správce www.dancein.cz či oslovení pracovníků Správce prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu info@dancein.cz. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky je povinný.